“කාලාම සූත්‍රය” විග්‍රහ

ආරම්භය

ඔවුහු ඇතැමෙක් “මහාචාර්ය” වෙති. ආචාර්ය වෙති. උගත්තුහ. බුද්ධිමත්හ. සම්මානිතහ. සම්භාවනීයහ. බහුශ්‍රැතයෝයිද කියති. ඒ ඒ ශාස්ත්‍රයන්හි ප්‍රාමාණික විද්වත්හු සේ පෙනෙයි. තවද ඔවුහු කලාකාමීහුද විටෙක කලා කරුවෝද වෙති. ඉඳහිට ඔවුහු ගී පද ලියති. ගැයෙන ඒ ගී අසා විටෙක අපිද මුමුණමු. ඔවුහු ගුරුවරු වෙති. ඔවුහු විද්‍යාව දනිතියි කියත්. විජ්ජාව නම් හොඳින්ම දනිතියි මට සිතේ. ඔවුහු නිලතල දරති.රජුන් රජදරුවන්ගේද පැසසුම් ලබති. ඔවුහු ජන මාධ්‍ය හමුවෙහි පෙනී සිටිති. විටෙක ලියති. ලිවීමෙන් ප්‍රසිද්ධ වාද කරති. අපේ අවාසනාවට, වාදයෙන් පැරදුනද ඔවුහු නැවතත් ලියන්නේ ජයගත්තවුන් සේය. ඔවුන් “විජ්ජාව” නම් හොඳින් දනිති යි මා කීවේ එබැවිනි. මොවුහු ඉංග්‍රීසිද දනිති. සිංහලෙන්  ඉංග්‍රීසියටත් විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලයටත් පොත් Continue reading →

Advertisements

සිංහල දීපයේ මේ “සිංහ හඩ “කියවත් වා !

1

 • හොඳ  නොහොඳ දැනෙන් ටත්!
 • බිය ගුළුව නොඉන් ටත්!
 • වීරයන් මෙන් නැගෙන් ටත්!
 • විපතෙදි නො තැවෙන්  ටත්!
 • සම්පතින් මත් නොවෙන්  ටත්!
 • විජයසිරි  සිඹින්  ටත්!
 • හෙළ මං තැනෙන් ටත් !
 • නිදහස හිමි වෙන්ටත්!
 • ජාති ආලේ වැඩෙන්ටත්!
 • හෙළ සමඟිය ලියලන් ටත්!
 • ඒ මඟින් ලක් මව   වැඩෙන්ටත්  !
 • කැමති අය සිටිත් නම්!
 • සිංහල  දීපයේ මේ  “සිංහ හඩ “කියවත් වා!
 • ආයුබෝ කියත් වා!

ජාතිවාදය, යනු, …

ජාතිවාදය, යනු, සිංහලයින්, කතා, නොකළ, යුතු, භයානක, වචනයක්, නොවේ, සිහලයින්, මුලා, කිරීමට, අමනයින්, කල, වචනයකි.